Wilczyca Nutka jest bardzo przyjazna, chętna do figli i zabaw. Dzieci znają wilka z bajek, gdzie przedstawiany jest jako czarny charakter. Tymczasem to bardzo rodzinne zwierzęta.